relacja z konferencji i gali

Piątą edycją konferencji Sustainable Economy Summit zamknęliśmy bardzo intensywny rok w wykonaniu Executive Club. Wydarzenie odbyło się 27 listopada w Sheraton Grand Warsaw. Podczas trzech paneli dyskusyjnych i pięciu wystąpień omówiliśmy najważniejsze kwestie dotyczące zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Zwieńczeniem dnia była wieczorna gala “Sustainable Economy Awards”, w trakcie której uhonorowaliśmy przedsiębiorstwa i osoby, które szczególnie wyróżniły się na polu odpowiedzialnego biznesu.

 

 

Prelegenci

Robert Daniluk

Robert Daniluk

Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju, Lyreco Polska

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent UMCS w Lublinie i Politechniki Warszawskiej. Zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania i organizacji w BRE Banku (mBank) oraz Inter Polska. Z firmą Lyreco Polska związany od 2004, wchodząc w skład kadry zarządzającej spółki. Odpowiedzialny za obszary zarządzania jakością, bezpieczeństwa oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Równolegle do aktywnego życia zawodowego, realizuje się jako wykładowca uniwersytecki w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Systemów Zarządzania. Czynnie reprezentuje Lyreco Polska SA w organizacjach i stowarzyszeniach takich jak: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Executive Club, Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej oraz Komisjach ds. CSR w Ministerstwie Rozwoju oraz Środowiska. Prywatnie pasjonuje się czytaniem i słuchaniem książek oraz zdrowym trybem życia. Aktywny sportowo: pływa, gra w tenisa, chodzi. Do rozwijania aktywności fizycznej zachęca także pracowników firmy.

Bartosz Dominiak

Bartosz Dominiak

Zastępca Burmistrza Ursynowa, Smart City Expert&Blogger

Absolwent studiów magisterskich w ramach Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas z zakresu Prognozowania, Planowania Strategicznego i Foresight’u. Ukończył również Szkołę Praw Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wiele lat pracował w instytucjach publicznych zarówno centralnych, jak i samorządowych. W latach 2006-2010 był radnym m.st. Warszawy, a w latach 2011-2015 pracował w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Specjalista w zakresie PR i komunikacji zewnętrznej, szczególnie z wykorzystaniem nowych mediów. Jednak od 3,5 roku udziela się jako ekspert zajmujący się problematyką rozwoju smart cities w Polsce, szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju miast. Autor projektu Smart City Blog. Mówca, a także uczestnik i moderator wielu paneli dyskusyjnych na ten temat. Wiceprzewodniczący Otwartego Ursynowa. Rocznik 1976. Od 30 marca 1977 r. mieszka na Ursynowie Północnym.

Iwona Jacaszek-Pruś

Iwona Jacaszek-Pruś

Dyrektor ds. korporacyjnych, Kompania Piwowarska

Od 2017 roku dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej SA odpowiadająca za całokształt działań public relations firmy, członek zespołu zarządzającego firmą. W latach 2003 – 2016 odpowiadała za podobny obszar będąc członkiem zespołu zarządzającego Coca-Cola HBC Polska. Zdobywała także doświadczenie zawodowe w British-American Tobacco Polska, w agencji Burson-Marsteller, w Gdańskim Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową oraz w firmie ABC Consulting. Prowadziła ponadto wykłady z zakresu strategii marketingowych oraz zintegrowanej komunikacji marketingowej w Canadian International Management Institute. Jest absolwentką Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Wykonawczego Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce. W latach 2004 – 2016 członek Zarządu, od 2010 roku pełniąc funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców. W latach 2003-2016 członek Rady Nadzorczej Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA, od 2006 pełniąc rolę Przewodniczącej Rady.

Prof. Janusz Jurczak

Prof. Janusz Jurczak

Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Janusz Jurczak jest profesorem zwyczajnym Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Wydziału Chemii UW. Zajmuje się badaniami w dziedzinie chemii organicznej i supramolekularnej. Jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem zwyczajnym TNW.

Leszek Kąsek

Leszek Kąsek

Starszy ekonomista w Biurze Analiz Makroekonomicznych, ING Bank Śląski

Leszek Kąsek jest starszym ekonomistą w Biurze Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim w Warszawie, odpowiedzialnym za zrównoważony rozwój, transformację energetyczną i zielone finanse w Polsce. Leszek dołączył do ING w sierpniu 2019 r., wcześniej pracował w Ministerstwie Finansów, Banku Światowym i Deloitte. Leszek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na tej samej uczelni.

Maciej Kraus

Maciej Kraus

Partner, Movens Capital SA

Andrzej Losor

Andrzej Losor

Dyrektor Marketingu i Komunikacji, Grupa Górażdże

Z Grupą Górażdże związany od ponad 15 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w strukturach sprzedażowych, pełniąc m.in. funkcję szefa regionu sprzedaży. W latach 2003-2008 pełnił funkcję konsultanta ds. sprzedaży z ramienia koncernu HeidelbergCement Group na Ukrainie, odpowiadając za budowę zespołu sprzedażowego i procesu sprzedażowego. Podobną rolę pełnił w latach 2011-2012 w Kazachstanie. Od 2013 roku zarządza działem marketingu i komunikacji Grupy Górażdże, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego rady programowej Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie. Jest aktywnie zaangażowany w prace stowarzyszeń branżowych m.in. Stowarzyszenia Producentów Cementu, Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego, a także Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także prestiżowych międzynarodowych programów rozwojowych realizowanych w koncernie HeidelbergCement. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania doświadczeniami klientów, zarządzania zmianą i CSR, a także trenerem biznesu.

Łukasz Ludwisiak

Łukasz Ludwisiak

Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Lafarge w Polsce

Łukasz Ludwisiak jest związany z Lafarge od 2011 roku. Z wykształcenia jest przyrodnikiem. Od początku pracy zaangażowany w proces uzyskiwania decyzji środowiskowych i koncesjonowania złóż kruszyw. Odpowiedzialny za zarządzanie różnorodnością biologiczną na obszarach działania Lafarge w Polsce oraz za zarządzanie interesariuszami. Członek zespołów pracujących nad rozwojem zakładów górniczych, łagodzeniem wpływu na środowisko oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi. Odpowiada za wdrażanie i realizację polityki zrównoważonego rozwoju w organizacji.

Krzysztof Mazurek

Krzysztof Mazurek

Członek Zarządu, Bayer Polska

Adwokat. Członek Warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej. Karierę zaczynał w międzynarodowej kancelarii prawnej CMS doradzając firmom farmaceutycznym w zakresie regulacji sektorowych oraz zamówień publicznych. Następnie pracował w dziale rozwiązywania sporów amerykańskiej kancelarii prawnej White & Case, gdzie szczególnie specjalizował się w prawie karnym gospodarczym wspierając firmy z różnych sektorów w obliczu postępowań sądowych, wyjaśniających, inwestygacji oraz prowadząc szkolenia z tego zakresu. Karierę in-house Krzysztof rozpoczął w Eli Lilly prowadząc obsługę prawną grupy w Europie środkowo-wschodniej. Obecnie Krzysztof kieruje zespołem Legal & Compliance Bayer w grupie krajów CEE specjalizując się w zagadnieniach prawa reklamy i promocji, compliance, konkurencji oraz danych osobowych.

Mirosław Mila

Mirosław Mila

Wiceprezes Zarządu ds. technicznych, Omega Innowacje

Jest wiceprezesem zarządu ds. technicznych w firmie Omega Innowacje Sp. z o.o. – wynalazcą, współautorem innowacji, technologiem. Posiada wykształcenie wyższe zdobyte w na dwóch uczelniach – Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Doświadczenie zawodowe zdobywał jako audytor i projektant systemów wentylacyjnych w firmie Mitrex, posiada doświadczenie z branży budowlanej, budowy zadaniowych zespołów ludzkich oraz w zarządzaniu zespołami a także w prowadzeniu projektów inwestycyjnych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie jako audytor energetyczny, posługuje się jez. angielskim

Prof. Bolesław Rok

Prof. Bolesław Rok

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

Jacek Siwiński

Jacek Siwiński

Prezes Zarządu, VELUX Polska

Prezes VELUX Polska, odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie strategii rozwoju spółki, wyznacza kierunki komunikacji i założenia polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej, a także programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej kariery związany z branżą budowlaną.

Adam Targowski

Adam Targowski

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Adam Targowski pełni funkcję menedżera ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska Commercial Development Europe – spółce biurowej realizującej inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zespół, którym kieruje, jest odpowiedzialny za wyznaczanie projektom celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także certyfikację budynków biurowych grupy Skanska w tej części Europy i inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Do jego zadań należy m.in. wsparcie zespołu projektowego w zagadnieniach związanych z tematami Health & Wellbeing, polegającymi na tworzeniu zdrowej i komfortowej przestrzeni biurowej, jak również kształtowaniu przestrzeni publicznej, zgodnie z ideą placemakingu – w taki sposób, aby były przyjazne dla ludzi i otwarte dla lokalnych społeczności. Zespół Adama współpracuje z najemcami w działaniach mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie efektywnego wykorzystywania przestrzeni biurowych oraz nowych technologii.Adam Targowski dołączył do zespołu Skanska w 2013 roku jako Project Leader. Jego doświadczenie jest związane ze współpracą z firmą Go4Energy przy świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych w zakresie kształtowania strategii zrównoważonego rozwoju, racjonalnego gospodarowania energią oraz certyfikacji projektów. 1 stycznia 2016 roku objął stanowisko menedżera ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska Commercial Development Europe. Jest także aktywnym członkiem organizacji zajmujących się promocją zrównoważonego budownictwa w regionie CEE: RICS, Urban Land Institute i Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC, gdzie jest Członkiem Zarządu.

Waldemar Witczak

Waldemar Witczak

Dyrektor Regionalny SEGRO

Z branżą nieruchomości związany od ponad 20 lat, zaś z SEGRO od 2008 roku. Odpowiada za portfel nieruchomości zlokalizowanych w Poznaniu, Polsce Centralnej oraz w Warszawie. Aktywny członek PMI, IPMA oraz RICS. Absolwent Politechniki Poznańskiej.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Network Poland

Prawnik, specjalista prawa międzynarodowego. W latach 2009-14 był dyrektorem biura UNDP w Polsce. Od 2004 roku krajowy przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE.

Piotr Zacharski

Piotr Zacharski

Ekspert IOŚ-PIB, Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju

Absolwent Wydziału Mechanicznego, Wydziału Budownictwa oraz Studiów podyplomowych Polityka Ochrony Środowiska, Ekologia i Zarządzanie. W IOŚ-PIB pracuje w Ośrodku Zrównoważonego Rozwoju, gdzie zajmuje się projektami z zakresu energetyki, ciepłownictwa, najlepszych dostępnych technik BAT, samowystarczalności energetycznej gmin, niskiej emisji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach zajmującym się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej i ciepła. Ponadto w pracy zawodowej w KOBiZE zajmował się raportowaniem, monitorowaniem i weryfikacją emisji gazów cieplarnianych w ramach europejskiego systemu handlu emisjami EU-ETS. Pracował przy realizacji projektów mających na celu zmniejszenie strat energii na przesyle ciepła, samowystarczalności energetycznej gmin, adaptacji do zmian klimatów sektora energetycznego w miastach, przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji (SMOG, CZYSTE POWIETRZE). Autor lub współautor publikacji związanych z ochroną środowiska w energetyce i adaptacją do zmian klimatu, analiz i projektów w zakresie niskiej emisji, kotłów małej mocy, transportu niskoemisyjnego.

Michał Ziajowski

Michał Ziajowski

Dyrektor Generalny, Precia Polska

Absolwent University of Minnesota, MBA oraz Politechniki Warszawskiej kierunek Budownictwo Hydrotechniczne. Karierę związał z największymi firmami z branży przemysłowej i automatyki. Obecnie zaangażowany w projekty automatyzacji produkcji energii w czołowych elektrowniach w Polsce.

 

 

Gala

Sustainable Economy Awards to forma zaprezentowania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowania zaangażowania, lojalności i satysfakcji pracowników. Statuetkami nagradzane są spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi. Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które na co dzień promują etyczne działania, będąc wzorem dla swoich współpracowników,
klientów i kontrahentów.

Laureaci „Diamentów Top Industry”

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA

Laureat

Segro Poland

F.B.I. TASBUD SA

Polimex Mostostal SA

Unibep SA

LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI

Laureat

Fabryki Mebli Forte SA

Ricoh Polska

VELUX Polska

Wawel SA

LIDER EKOLOGII
W ENERGETYCE

Laureat

TAURON Polska Energia SA

Wyróżnienie

Grupa GPEC

innogy Polska SA

Polskie Sieci Elektroenerge-tyczne SA

LIDER TECHNOLOGII
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Laureat

Michelin

Wyróżnienie

DekoEko

Biotrem

DOW

LIDER ETYKI
W BIZNESIE

Laureat

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

CF Cefarm SA

ERGO Hestia

PwC Polska

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA

Laureat

BNP Paribas Bank Polska SA

Bank Handlowy
w Warszawie SA

mBank SA

Bank Millennium SA

LIDER DORADZTWA
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Laureat

Deloitte Polska

Dentons

Domański Zakrzewski Palinka 

KPMG

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

LIDER
ZAANGAŻOWANIA
PRACOWNICZEGO

Laureat

Lafarge Polska

Benefit Systems SA

Intrum

Netguru

Nokia

WIZJONER ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Laureat

Olga Malinkiewicz, Saule

Wyróżnienie

Robert Jacek Moritz,
Alta SA

Małgorzata Adamkiewicz, Adamed Pharma

Marek Maruszak, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska

Maciej Korbasiewicz,
Bolix SA

NAGRODA 
SPECJALNA

Laureat

Małgorzata Adamkiewicz, Adamed Pharma

Kapituła konkursu „Responsible Business Awards”

Andrzej Stanisław Augustyński

Andrzej Stanisław Augustyński

Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie SIEMACHA

Inicjator powstania i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA, organizacji pożytku publicznego, działającej w zakresie wychowania, sportu i terapii; Prezes Zarządu Fundacji DEMOS; członek międzynarodowej organizacji Ashoka zrzeszającej przedsiębiorców społecznych. Od 1986 r. współpracuje z organizacjami społecznymi na Malcie. Jest znawcą i promotorem kultury maltańskiej. Od 1999 r. związany z krakowskim samorządem jako koordynator Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, pełnomocnik i doradca społeczny Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. W latach 2001 – 2011 członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W 2000 r. wspólnie z ojcem Kazimierzem Augustyńskim rozpoczął budowę wielofunkcyjnego kompleksu dla dzieci w Odporyszowie, w ramach którego działają: dom dziecka, placówka wsparcia dziennego, ośrodek wakacyjny i nowoczesne centrum sportowe. Ks. Andrzej Augustyński jest laureat wielu nagród i odznaczeń m.in. otrzymał nagrodę w plebiscycie Krakowianin Roku 2014 w kategorii „Społeczeństwo”. W 2014 przyznano mu Nagrodę Grand Prix Amicus Hominum, Pro Publico Bono oraz medal „Zasłużony dla Województwa Małopolskiego Palatinatus Poloniae Minoris Meriti”. W 2012 roku otrzymał Medal św. Jerzego przyznany przez redakcję „Tygodnika Powszechnego”. W 2009 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem książek „Coca kocha colę”, „Czyja jest socjoterapia?”, „Wędrowiec” a także inicjatorem i wydawcą „Dziennikarstwo i polityka” oraz „Jan Wnęk. Między niebem a ziemią”.

Barbara Rajkowska

Barbara Rajkowska

Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Urodziła się w 1972 roku. Prezesem Zarządu SOS Wioski Dziecięce w Polsce była od 2010 do 2016 roku, w marcu 2016 na prośbę Zarządu organizacji, jako osoba, która zna ją jak nikt inny, została jej Dyrektorem Krajowym. Ze Stowarzyszeniem i z SOS Wioską Dziecięcą w Karlinie, która powstała niedaleko jej miejsca zamieszkania związana jest od wielu, wielu lat. Z wykształcenia jest inżynierem środowiska, po licznych studiach podyplomowych z dziedziny zarządzania oraz autorką publikacji z zakresu prowadzenia robót budowlanych. Zawsze działała i pracowała na rzecz lokalnej społeczności. Pracowała jako kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin, zarządzała wielkimi unijnymi budżetami integrując gospodarkę wodno- sciekową w dorzeczu Parsęty i budowała kanalizację sanitarną w aglomaracji Gryfino, teraz swój czas dzieli między pracę w jednej z dużych Spółek w Szczecinku a działaniem na rzecz Stowarzyszenia. Choć bardzo lubi swoją pracę i w zawodzie osiągnęła wiele, nie ukrywa, że pracuje zawodowo głównie po to by móc poświęcić się temu co najważniejsze, działalności na rzecz porzuconych i osieroconych dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. To pod jej kierownictwem Stowarzyszenie, które kojarzy się głównie z SOS Wioskami Dziecięcymi, gdzie mieszkają porzucone i osierocone dzieci, otworzyło Programy Umacniania Rodziny, czyli programy profilaktyczne dla rodzin zagrożonych rozpadem, w gminach Karlino i Skórzec. W świetlicach środowiskowych Stowarzyszenia pedagodzy, psycholodzy i pracownicy socjalni robią wszystko by rodziny pozostały razem, a dzieci nie trafiały do opieki zastępczej . W Polsce jest aż 79 tysięcy dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej, a 1.5 mln polskich dzieci żyje w biedzie. Ze względu na duże wyzwania społeczne do 2020 roku Stowarzyszenie chce objąć opieką aż 3000 dzieci, czyli dwa razy tyle ile jest pod opieką organizacji w tej chwili. To dla Barbary Rajkowskiej najważniejsze zadanie. Dlatego motywuje swój zespół do stałego poszukiwania źródeł finansowania, ściśle współpracuje też z wieloma firmami, którym społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest obca. Barbara Rajkowska aktywnie walczy także z obecnym w Polsce od lat kryzysem rodzicielstwa zastępczego, stale umacniając wizerunek tego sposobu na życie w oczach Polaków. Dzięki tym staraniom, prawie wszystkie domy w SOS Wioskach Dziecięcych są zapełnione potrzebującymi dziećmi wzrastającymi pod opieka troskliwych rodziców SOS. A jakość wsparcia jakie Rodzice SOS otrzymują od pedagogów, psychologów czy pracowników socjalnych Wiosek Dziecięcych jest bardzo wysoka. Dyrektor polskiego Stowarzyszenia, które jest członkiem SOS Kinderdorf Intenational jest też żywo zainteresowana niesieniem pomocy dzieciom na całym świecie. Dlatego wspiera także działania, na rzecz rozwoju SOS Wiosek Dziecięcych w Kamerunie.

Beata Radomska

Beata Radomska

Prezes Executive Club

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz i Skarbiec Asset Management Holding. Od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego, w szczególności jako Managing Partner w Cigno Consulting, która prowadzi działalność z zakresu selekcji i rekrutacji oraz doradztwa personalnego. Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej.

Prof. Bolesław Rok

Prof. Bolesław Rok

Profesor nadzwyczajny, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej

Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej

Prezes Zarządu Pfizer Polska, Internal Medicine Lead; Prezes Zarządu INFARMY

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. W życiu kieruje się zasadą, że ludzie są najważniejsi. Jej wyjątkowa umiejętność motywowania pracowników i zarządzania zmianą pozwala na osiąganie przez nich wysokiego stopnia zaangażowania oraz uzyskiwanie doskonałych wyników. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa również społecznie.

Joanna Erdman

Joanna Erdman

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Joanna Erdman jest związana z ING od 1996 r., kiedy rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, w latach 1995-1996, pracowała w dziale Marketingu Banku Pekao SA. W latach 2001 – 2007 pełniła funkcję Dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na Dyrektora Banku nadzorującego cały Pion Klientów Strategicznych. W 2013 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Joanna Erdman ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Finanse i Statystyka.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce

prawnik, specjalista prawa międzynarodowego. W latach 2009-14 był dyrektorem biura UNDP w Polsce. Od 2004 roku krajowy przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE.

Katarzyna Rudnicka

Katarzyna Rudnicka

Prezes Zarządu, Vivenge

Rozpoczęła się w latach 90-tych. Od samego początku była kształtowana w obszarze sprzedaży. Katarzyna Rudnicka przeszła wszystkie szczeble stanowisk w departamentach sprzedaży różnych firm, od przedstawiciela handlowego (DROSED S.A.), poprzez key account manager (PROPER FOOD ISL), key account manager (Sport Promotion), z-ca dyrektora Sprzedaży (Elektromontaż – Export S.A.), prezesa Zarządu (Centrum Budownictwa), Prezes Zarządu (EGO Sp. z o.o.). Od 2007 roku w Grupie VIVENGE (w pierwszych latach pełniąc funkcję prezesa zarządu z jednej ze spółek grupy). Od 2010 roku Prezes Zarządu VIVENGE Sp. z o.o. – lidera branży oznakowania reklamowego, specjalistę od największych projektów rebrandingowych w Polsce.

Karolina Sołowow

Karolina Sołowow

Przewodnicząca Rady Fundacji „Fabryki Marzeń”

Karolina Sołowow jest pomysłodawczynią i założycielką Fundacji Fabryki Marzeń, przewodniczącą Rady Fundacji. Zawsze przyświecał jej główny cel: pomoc potrzebującym dzieciom. Wywodzi się z rodziny, która chciała pomagać, mogła pomagać i pomaga. Były to działania wywołane impulsem, potrzebą serca. Od trzech lat wie, że działania charytatywne powinny być bardziej uporządkowane, stałe i pokazujące innym, że filantropia to wspaniała rzecz. Zachęcając innych, trzeba samemu dać przykład. Działalność Karoliny Sołowow początkowo skupiała się na poprawie komfortu życia dzieci z ubogich rodzin poprzez modernizacje łazienek. Po przeprowadzeniu 15 takich remontów, zadecydowała o wzmocnieniu skali pomocy i założeniu Fundacji Fabryki Marzeń, która zarejestrowana została we wrześniu 2015 roku.

Marek Krupiński

Marek Krupiński

Dyrektor Generalny, UNICEF Polska

Pracę zawodową rozpoczął w połowie lat siedemdziesiątych w sektorze turystyki; następnie pracował w wydziale handlowym Polskich Linii Lotniczych LOT oraz kierował przedstawicielstwem LOT w Tunezji . W roku 1992 został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu LOT, a następnie członka Zarządu PLL LOT SA. Po zmianach systemowych w Polsce został oddelegowany do Ministerstwa Obrony Narodowej jako pierwszy cywilny dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, odpowiedzialny za wdrożenie cywilnych struktur zarządzania. W latach 1996-2002 Dyrektor polskiego biura handlowego Aerospatiale – francuskiej grupy działającej w sektorze lotniczym. W latach 2003-2006, Dyrektor Zarządzający jednej z najbardziej znanych agencji reklamowych na polskim rynku, gdzie z sukcesem wdrożył program redukcji i restrukturyzacji zadłużenia. W latach 2006-2007 powrócił do LOT jako Wiceprezes ds. Handlowych i członek Zarządu. W połowie roku 2007 został powołany przez Radę Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF na stanowisko Dyrektora Generalnego.

Prof. Michał Kleiber

Prof. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezydent międzynarodowej organizacji The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Marek Wojtyna

Marek Wojtyna

Prezes Zarządu, Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie Danone

Piotr Mirosław

Piotr Mirosław

Prezes Zarządu, Lyreco Polska

Piotr Mirosław posiada prawie 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą, marketingiem i operacjami w korporacjach międzynarodowych, na rynkach B2C oraz B2B, w różnych kulturach i strukturach organizacyjnych. Od 2014 roku kieruje Lyreco Polska, będącego liderem w branży produktów i usług dla miejsc pracy. Wcześniej szef polskiego oddziału Tech Daty, jednego z największych globalnych dystrybutorów IT. Przez kilka lat pełnił funkcję członka zarządu Philips Polska, kierując sprzedażą i marketingiem produktów konsumenckich w Polsce i Europie Centralnej. Był także Dyrektorem Sprzedaży i Dyrektorem Zarządzającym w LG Electronics. Absolwent Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz MBA Uniwersytetu w Illinois.

Prof. Piotr Wachowiak

Prof. Piotr Wachowiak

Prorektor ds. nauki i zarządzania, Szkoła Główna Handlowa

Od 26 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach, m.in. był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, Dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa-Centrum oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy i Kanclerzem SGH. Specjalizuje się w problematyce zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, MBA i podyplomowych. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadr menedżerskich.

Prof. Witold Orłowski

Prof. Witold Orłowski

Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 

 

Lokalizacja

 

 

Kontakt

Partnerstwo:
Mirosław Witkowski
miroslawwitkowski@executive-club.com.pl
tel: +48 510-105-474

Uczestnictwo:
Olga Suchecka
olgasuchecka@executive-club.com.pl
tel: +48 516-188-118

Media:
Michał Mazurczak
michalmazurczak@executive-club.com.pl
tel: +48 509-031-577

Patronaty:
Aleksandra Łapińska
aleksandralapinska@executive-club.com.pl
tel: +48 570-105-421