Program

KONFERENCJA

 • Podział ryzyka pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zapisy kontraktowe, dopasowanie do sytuacji rynkowej,
  waloryzacja kontraktów.
 • Przyszłość inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie unijnej 2021–2027. Gdzie szukać nowych źródeł finansowania?
 • Prognozy dla branży budowlanej. Kiedy nastąpi spowolnienie, czego mogą spodziewać się firmy i jak się do tego
  przygotować?
 • Co zrobić by brak kadr i wzrost cen materiałów budowlanych nie zablokowały rozwoju sektora?
 • Czas na nowe tory. Skala potrzeb i kierunki inwestycji w obszarze infrastruktury kolejowej.
 • Kierunki transformacji cyfrowej w kolei 4.0. Wykorzystanie innowacyjnych technologii do modernizacji i rozbudowy
  sieci trakcyjnej.
 • Efektywne modele współpracy sektora prywatnego i publicznego nad zwiększeniem udziału transportu kolejowego
  w przewozach pasażerskich.
 • Kolejowy przewóz towarów. Modernizacja infrastruktury podstawowym warunkiem dla rozwoju transportu cargo?
 • Nowe technologie w procesie administrowania kontraktem i dochodzenia roszczeń. Przyszłość warunków
  kontraktowych FIDIC.
 • Zrównoważony rozwój i energooszczędność fundamentami współczesnego budownictwa. Działania firm z sektora
  budowlanego na rzecz zmniejszenia odziaływania na środowisko.
 • Automatyka budynkowa. Innowacje w służbie budownictwa i zarządzania inteligentnymi obiektami.
 • Technologie w budownictwie nawierzchni drogowych. Rozwiązania usprawniające infrastrukturę a realizacja
  kluczowych inwestycji.
 • Prawo zamówień publicznych. W jaki sposób nowa ustawa PZP usprawnia proces inwestycyjny w sektorze infrastruktury?
 • Uczciwa konkurencja, równe traktowanie wykonawców i podwykonawców. Jak unormować relacje między
  zamawiającymi a beneficjentami, czy możliwe jest osiągnięcie równowagi?
 • Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na poprawę jakości infrastruktury? Aspekty prawne oraz instrumenty
  finansowania projektów z obszaru PPP.
 • Wpływ systemu zamówień publicznych na kształtowanie infrastruktury transportu drogowego w Polsce.

GALA „DIAMENTY INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA”

Kapituła Konkursu „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Członek Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Krzysztof Celiński

Krzysztof Celiński

Prezes,
Mobility Siemens

Dr Inż. Andrzej Czapczuk

Dr Inż. Andrzej Czapczuk

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy F.B.I. TASBUD

Nicolas Dépret

Nicolas Dépret

Prezes Zarządu,
Eurovia Polska

Barbara Dzieciuchowicz

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Przemysław Janiszewski

Przemysław Janiszewski

Wiceprezes Zarządu,
Polimex-Mostostal

Rafał Kaszubowski

Rafał Kaszubowski

Prezes Zarządu,
EIB

Prof. Zbigniew Kledyński

Prof. Zbigniew Kledyński

Prezes,
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Prof. Eugeniusz Koda

Prof. Eugeniusz Koda

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Zbigniew Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy

Jerzy Lejk

Jerzy Lejk

Prezes Zarządu,
Metro Warszawskie

Prof. Piotr Olszewski

Prof. Piotr Olszewski

Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Wiktor Piwkowski

Wiktor Piwkowski

Członek Zarządu, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Beata Radomska

Beata Radomska

Prezes,
Executive Club

Prof. Leszek Rafalski

Prof. Leszek Rafalski

Dyrektor Naczelny, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Maciej Runkiewicz

Maciej Runkiewicz

Wiceprezes Zarządu,
Kajima Poland

Rafał Schurma

Rafał Schurma

Prezydent, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes,
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Prof. Elżbieta Szmigiera

Prof. Elżbieta Szmigiera

Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Dr inż. Andrzej Żurkowski

Dr inż. Andrzej Żurkowski

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

 

 

Lokalizacja

 

 

Poprzednie edycje

Kontakt

Partnerstwo:
Mirosław Witkowski
miroslawwitkowski@executive-club.com.pl
tel: +48 510-105-474

Uczestnictwo:
Olga Suchecka
olgasuchecka@executive-club.com.pl
tel: +48 516-188-118

Media:
Michał Mazurczak
michalmazurczak@executive-club.com.pl
tel: +48 509-031-577

Patronaty:
Aleksandra Łapińska
aleksandralapinska@executive-club.com.pl
tel: +48 570-105-421