Executive Magazine (w latach 2018-2019 wydawany pod nazwą EC Magazyn dla Biznesu) to publikacja mająca na celu promowanie najlepszych standardów zarządczych, propagowanie sukcesów polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw w dobie cyfryzacji i transformacji biznesu. Publikacja zwiera artykuły merytoryczne, komentarze reprezentantów wspierającego nas grona profesorskiego, ciekawe wywiady z ekspertami i ludźmi biznesu, a także relacje i fotorelacje z organizowanych wydarzeń. Naszym celem jest przekazywanie najbardziej aktualnej wiedzy biznesowej, informowanie o rzeczach najważniejszych dla przedsiębiorców, a także inspirowanie do rozwoju. Magazyn dystrybuowany jest podczas spotkań Executive Club oraz pośród spółek zrzeszonych w Klubie, a czytelnikami są prezesi oraz kadra zarządzająca dużych i średnich przedsiębiorstw.